U bent nu: 

Welkom

WEESP VERTELT HAAR VERHAAL


De gemeente presenteert de toekomstplannen voor Weesp!


Inmiddels is de gemeente Weesp gereed met het opstellen van de structuurvisie voor Weesp, de gemeenteraad van Weesp heeft de structuurvisie vastgesteld in haar vergadering van 06 maart 2014. Klik hier om de vastgestelde structuurvisie in te zien.


In het afgelopen jaar hebben we met bewoners/ ondernemers/ maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden van Weesp, gesproken. De diverse ideeën die aan ons zijn meegegeven, zijn in de afgelopen maanden (voor zover mogelijk) verwerkt in de visie.